Christine Scifert, M.S., M.E.M.

Phone: 901.831.8053
christine.scifert@mrc-x.com

Dawn Norman, M.S.

Phone: 618.604.3064
dawn.norman@mrc-x.com

Machelle Shields, MBA, CMPE, CHC, CHPC, CHRC, CCS-P, CPC, CPC-H

Phone: 901.680.7349
machelle.shields@mrc-x.com